zondag 24 februari 2013

Nobbys Head

Nobbys Head is een golfbreker waar men net als bij een pier, een wandeling op kan maken. Samen met Matt genoten we van de vergezichten, de meeuwen, de voorstellingen op de rotstableaus en de oceaan. Het volgende gedicht past er mooi bij...

Nobbys Head is a breakwater were you can walk on, like a pier. Together with Matt we enjoined the views, the gulls, the scenes on the rock tableaus and the ocean. The following poem fits nicely...


De schelpen liggen vredig

Shells are lying peacefully


op het rustende strand.

on the resting beach.


Straks weer in zonneschijn geboren.

Later again, born in sunshine.


Machtig wordt de zee

Mighty becomes the sea


en is weer elastisch.

is distensible again.


De meeuwen banen zich

The gulls are finding a way


krijsend een weg

screeching


in het luchtruim.

in the skies.


Omstrengeld zijn onze lichamen aan het ontwaken,

Our entwined bodies are awakening,


na een tocht van liefde.

after a journey of love.


Veer:
Nee, ik heb het niet zelf gedicht. Ik ben niet zo'n poëet. Ik heb dit gedichtje gewoon van internet geplukt. Niet zo creatief, eigenlijk. Ik doe hieronder zelf een poging bij de foto van de ... ?

No, I didn't write the poem. I'm not a poet. I just picked this poem from the internet. Actually not so creative. Below I will try myself with the photo from a ... ?Vreemd klein wezen
Vanuit de verte lijk je een vogel,
zittend op een rotsblok,
uitkijkend over de oceaan
Gedropt als een koekoeksjong
in een wereld die niet je thuis is
Dan staan we vis-à-vis
Vreemd klein wezen
Ben je een opgeblazen egelvis?


Strange little creature
From a distance you look like a bird,
sitting on a boulder,
overlooking the ocean
Dropped like a little cuckoo
in a world it isn't your home
Then we are standing vis-à-vis (fish-a-fish :-)
Strange little creature
Are you a blowfish?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten