vrijdag 11 januari 2013

10 time zones in 26 hours!


Vera:
Begin oktober heb ik Henk ontmoet en al vrij snel kwam de vraag: "In januari ga ik een maand naar Australië. Ga je mee?" Het was even nadenken - nieuwe baan die nog niet eens begonnen was, opzeggen of onbetaald verlof opnemen, en wat te doen als ik dat onbetaald verlof niet krijg - enfin, ik kreeg onbetaald verlof, dus HOERA, we gaan samen DownUnder. Om dat te vieren, heeft een kapper extensions bij me gezet. Niemand heeft het opgemerkt :-( uitgezonderd Henk :-), maar ik geniet iedere dag van die dikke volle bos haar in mijn nek. Het is echt haar, afkomstig van iemand uit India en ik stel me zo voor dat er daar ergens iemand rondloopt met wat geld op zak, maar wel met een kaal hoofd :-)

Henk:
Na de ontmoeting met Vera en onze eerste stapjes op het liefdespad was het voor mij duidelijk dat ik Vera mee moest vragen naar Oz, mede omdat Annie dat al riep toen ik er met haar over begon. Dus Veer mee naar Australië! Naarmate de datum korter bij kwam en wij dichter bij elkaar kwamen werd het verheugen alleen maar groter.

Vera:
Early October I met Henk and pretty soon he said: "In January I'll be going to Australia for a month. Do you want to go with me?" After some consideration - my new job which hasn't even started... shall I cancel it or taking unpaid vacation, and what to do if I don't get the unpaid vacation? - anyway, I got the unpaid vacation, so HURRAY, we are going DownUnder together. To celebrate, a hairdresser put extensions in my hair. Nobody noticed :-( except Henk :-), but I enjoy the thick, full hair in my neck every day. It's real hair, coming from somebody in India, and I imagine somewhere someone is walking around with some money in her pocket, but with a bald head :-)

Henk:
After meeting Vera and our first babysteps as lovers it was clear to me I should ask Vera  to come along to Oz, also because Annie said the same thing when I reased the subject. So together with Veer to Australia! As the date came closer and closer and we go closer together, the joy just increased.


Vera:
Ik ben nog nooit buiten Europa geweest. Voor Henk is het de 3de keer dat hij naar Australië gaat. En vanuit Australië bezocht hij Bali, Nieuw-Zeeland en Tasmanië, dus ik ga met een bereisde man op stap :-)

I was never before outside Europe. For Henk it is the third time he went to Australia. And from Australia, he visit Bali, New-Zealand and Tasmania, so I'm traveling with a widely traveled man :-)


Vera:
We vliegen dinsdag 1 januari 20.45 uur vanaf vliegveld Dusseldorf. Wat ik aan het doen ben? De laatste veranderingen aanbrengen in een blog voor 'Boerderij' en deze versturen naar mijn redacteur. Oudejaarsavond heb ik ook al zitten typen tot een uur of 11... ik ben soms echt gezellig :-) 

We flew Tuesday 1st January 20.45 from Dusseldorf Airport. What am I doing? I'm writing the last changes in a weblog for 'Boerderij' (Farm, a Dutch agricultural magazine) and send it to my editor. New Year's Eve I even was writing until about 11... sometimes I'm really entertaining :-)


Vera:
We vertrokken met bijna een uur vertraging naar Dubai. Vreemd om 's avonds rond de klok van 11 nog een maaltijd te nuttigen. Om 4 uur 's nachts landen we in Dubai, waar het 7 uur 's ochtends is. De nacht is voorbij en dat zonder geslapen te hebben! Ik voel me net als de foto, wat wazig.

Henk:
Voor mij was het wat minder erg... niet echt geslapen maar wat meditatie en een filmpje (Batman) gaf me een iets minder geradbraakt gevoel dan Veer.

Vera:
We left with almost an hour delay to Dubai. Strange having dinner late in the evening (23.00). At 4.00 were landing in Dubai where it is 7.00 in the morning. The night has gone without having slept! I'm feeling a little bit hazy, like the photo.

Henk:
For me it was not that bad... not really sleeping but some meditation and a movie (Batman) gave me a less broken feeling as Veer was feeling.


Wachten op het vliegtuig naar Sydney.

Waiting for the plane til Sydney.


Skyline Dubai


Almost Yin-Yang


Het vliegveld van Bangkok. Opnieuw gaat de tijd 3 uur vooruit.

The airport from Bangkok. Time is setting ahead again for 3 hours.


Vera:
Eindelijk, 10 uur later, zijn we in Sydney waar de klok weer 4 uur vooruit gezet moet worden. Het is donderdag 3 januari. Ik ben alle begrip van de tijd kwijt en realiseer me, na enig nadenken, dat 2 januari wel een erg korte dag is geweest!

Finally, 10 hours later, we are in Sydney where the clock is 4 hours ahead. It is Thursday 3 January. I lost the feeling of time and realising, after some thinking, 2nd January was a very short day!


Vera:
Dit wazige gevoel en de adrenaline van alle nieuwe indrukken, zorgt de nachten erna voor een onrustige slaap. Dit is dus jetlag! Weer een ervaring rijker!

This fuzzy feeling and the adrenaline of all new impressions, gives some restless nights afterwards. So this is jetlag! Another new experience!


Vera:
Na een gebakken eitje en een verkwikkende douche in het appartement van Annie&Matt in Sydney, is het tijd voor... nee, we gaan nog niet naar bed. We gaan eerst naar de vismarkt :-)

After baked eggs and a refreshing shower in Annie&Matt's apartment  in Sydney, it is time to... no, we are not going to bed. First we are going to the fishmarket :-)


Vera:
5 kilo garnalen worden er gekocht, voor de party van Matt die 5 januari 70 wordt. Wat geweldig dat Henk en ik op die party mogen zijn, en dat mijn verjaardag ook gevierd zal worden :-) 

10 pounds of prawns have been purchased for Matt's party, who will be 70 on the 5th January. How wonderful Henk and I are able to join the party, and my birthday is celebrated too :-) 


Vera:
Het voelt wat licht in mijn hoofd. Droom ik, of staat daar echt een pelikaan, buiten bij de vismarkt?

I'm a bit dizzy in my head. Am I dreaming, or is there really a pelican standing outside the fishmarket?


Vera:
Hier zijn ze dan... de mensen waarvoor we in Australië zijn... Annie&Matt Kropman. Hun huis staat in Warners Bay, dicht bij Newcastle, ongeveer 2 uur rijden boven Sydney. Op het balkon aan de voorkant van het huis, dat in de schaduw ligt, is het heerlijk bijkomen.

Here they are... the people we went to Australia for... Annie&Matt Kropman. Their house is in Warners Bay, near Newcastle, about 2 hours driving north from Sydney. On the balcon at the front of the house, is it lovely to recover.

Henk:
Na een jaar of zo in Maastricht te zijn geweest, was het fantastisch om weer bij Annie&Matt te zijn.We vielen elkaar in de armen en een knuffelpartij volgde. Weer thuis!

After being in Maastricht for a bit more than a year it was awesome to be with Annie&Matt again. We fell in each others arms and hugged for a while. Home again!Vera:
"Ik wil niet op de foto, Henk. Wat een vermoeid gezicht! Gaan we nu eindelijk slapen!"

 "I don't want to be on the photo, Henk. What a tired face! Can we finally go to sleep?"

1 opmerking: