woensdag 27 maart 2013

Visiting Gay & Chris

Maart is met temperaturen beneden de nul zo koud, dat we ons afvragen of er een nieuwe ijstijd aangebroken is! De hoogste tijd om weer even terug te blikken op één van de heetste dagen in DownUnder. We zijn op weg naar het weekend- en vakantiehuis van Gay & Chris, dicht bij Gosford gelegen...

March is with temperatures below zero so cold, that we wondering if a new ice age has begun! It is time to look back on one of the warmest day in DownUnder. We are going to the holiday- and weekendhouse from Gay & Chris, near Gosford...


Het is bijna 45 graden en Matt die dit warme gevoel delen wil, stopt onderweg bij een parkeerplaats dicht bij een strand. Het eerste dat opvalt, is de kookaburra in de elektriciteitsmast. Wanneer ik terugdenk aan die heerlijke tijd in Australië (en met deze kou is dat iedere dag :-) en zou moeten benoemen wat specifiek bij Australië hoort, is dat de intense hitte en de roep van de kookaburra die ook wel lachvogel wordt genoemd. Het was iedere keer weer geweldig om 's morgens gewekt te worden door de kookaburra's in de tuin van Annie & Matt. Bekijk het filmpje en lach mee...


It is almost 45 degrees and Matt, who wants to share this warm feeling, stopped the car on a parking place near a beach. The first remarkable thing is the kookaburra in the electricity pole. When I'm thinking back at this wonderful time in Australia (every day with these cold days :-) and should say what's special for Australia, it's the intense heat and the sound from a kookaburra, which is also called a laughbird (in the Netherlands). It was wonderful to wake up every morning by the kookaburra's in the garden from Annie & Matt. Watch the video and laugh... 


Het uitzicht is geweldig. Een bijzonder gevormd rotseiland en...

The view is stunning.The special shaped rock isle and...


aan de andere kant, de landtong met vuurtoren.

at the other side, the peninsula with lighthouse.


Zo kokend alles aanvoelt, zo koel voelt het zand aan je blote voeten. We gaan terug naar de auto waar Annie, en Bodhi de hond op ons wachten.

So hot everything feels, so cool feels the sand under our bare feet. We're going back to Annie and dog Bodhi, waiting in the car.


Gay (links) is docente Frans. Naast het taalonderwijs aan huis, organiseert ze taalreizen naar Frankrijk. Dat haar baan ook haar passie is, bewijst de site The French Collection. Hier kan men terecht voor leuke vakantie-adressen en restaurants... uiteraard allemaal door Gay & Chris uitgeprobeerd :-)

Gay (on the left) is a French teacher. Besides the education at home, she is organizing language travels to France. That her job is her passion, improves the site The French Collection. Here you can find nice holiday adresses and restaurants... obviously all been tried out by Gay & Chris :-)


Chris (rechts) heeft het bedrijfsleven gedag gezegd, en is bezig The French Collection uit te breiden. Links, Annie.

Chris (on the right) said goodbye to business live, and is busy to expand The French Collection. On the left, Annie.Gay, Matt en Henk


Genieten van het aperitief en het weer en...

Enjoying the aperitif and the wheather and...geweldige uitzicht op de oceaan en het strand.

the stunning view on the ocean and the beach.De wapperende vlag van Sydney maakt het vakantiegevoel compleet.

The waving flag from Sydney completes the holiday feeling.


Terwijl de mannen zich vermaken met de barbecue...

While the men are having fun with the barbecue...verpozen de vrouwen op het balkon, tot het tijd is voor de lunch. Vanwege de harde wind zal die binnenshuis genoten worden.

are the women relaxing on the balcony till it's time for lunch. Because of the hard wind, it will be enjoyed in the house.


Ook Bodhi heeft er zin in :-)

Also Bodhi is looking forward :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten